Yemeklik Fasulyeler

      Gravite Separatörü       Renk Ayırıcı   Paketleme
 
 
Yukarıdaki şema tipik bir sistemin temsili biçimidir, müşterinin yerel koşulları ve ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir.
Mahsuller

LOCAL TIME

DALLAS,TEXAS
Copyright ©2002 by Crippen International. All rights reserved.