Aspiratörler
 

Her türlü uygulama ve kapasite gereksinimini karşılamak amacıyla iki tip aspiratör sunulmaktadır. Solda bulunan kademeli ünite, havanın düzenli aralıklarla ürün akışının içinden geçtiği dikey bir plaka üzerinde çalışmaktadır. Sağdaki döner ünite, hava sütunundan  aşağıya doğru hareket ederken ürünü dolaştırmaktadır.

Yüksek kapasiteler için kademeli aspiratör, hafif materyalin tohumluktan ve tahıllardan ekonomik olarak ayrılmasında idealdir. Bu üniteler çeşitli biçimlerde sunulmaktadır ve dört geçişli kademeli aspiratör herhangi bir sistem için ideal bir eklentidir. Aspiratörü, depolamadan önce ön temizlemede, bir gravite separatöründen önce yoğunluk konsantrasyonunda ve paketlemeden önce kalan tozların çıkarılmasında sıklıkla kulanmaktayız.

Kademeli tiplerin, saatte 100 ile 2000 bushel (2,5 ile 50 metrik ton) arasında değişen kapasitelerde yirmi(20) modelini temin etmek mümkündür. Döner tipin ise, hava devridaimi dahil olmak üzere isteğe bağlı birçok düzenleri ile birlikte  saatte 80 ile 12.000 bushel (2 ile 300 metrik ton) kapasitelerde altı (6) modeli vardır.

 

Not: Kapasite*, hafif materyalin buğdaydan alınmasına göredir, ürün ve atılacak yabancı madde içeriği  ile değişebilir.

 


Ürün Galerisi

LOCAL TIME

DALLAS,TEXAS
Copyright ©2002 by Crippen International. All ris reserved.