Tohum Hazırlama Laboratuvar Ekipmanları
 

Tohumluğun ve hububatın hazırlanması için çeşitli makineler imal etmekteyiz. Bazıları yukarıda gösterildiği üzere, uygun separasyon için uygun ebattaki eleği tespit etmede bize yardımcı olan elle çalıştırılan test eleği gibi basit olabilir. Buna ilaveten, hassas küçük hava kanallı elekli parsel temizleyicileri, gravite separatörleri, silindirik triyörler, taş tuzakları, spiral ve bantlı separatörler, masalı separatörler (yoğunluk), tohum ilaçlama makineleri, kılçık test cihazı, mısır taneleme makinesi, pirinç işleme ve paketleme makineleri imal etmekteyiz.

Ayrıca rutubet test cihazları, teraziler, tane sayaçları, rutubet alıcılar, tohum çimlendirme düzenleri, hububat sonda aleti, kuluçka makinelari, lambalar, büyüteçler, mikroskoplar, ocaklar, hava üfürgeçleri, ısı ölçme ve kaydetme cihazları, çuval ağzı kapatma düzenleri, ekim makineleri ve laboratuar malzemeleri gibi çeşitli laboratuar test ekipmanları sunmaktayız.

 


Ürün Galerisi

LOCAL TIME

DALLAS,TEXAS
s
Copyright ©2002 by Crippen International. All rights reserved.