Manyetik Separatörler
 

Manyetik separatörler, genellikle demir metalleri yemeklik taneli ürünlerden ayıklamak için kullanılır. Bunlar hem temizlenmiş ürünün içeriğinin ve hem de hassas ekipmanların etkin şekilde korunmasını sağlarlar.

Alt oluğa basit olarak yerleştirilebilen basit plaka mıknatıslar gibi birçok tiplerinin temin edilmesi mümkündür. Kolaylıkla yaklaşılamayan alanlar için ideal olan, yukarıda resmi verilen çok kullanılan çekici mıknatıs, kendi kendini otomatik olarak temizleyebilen tiplerde  karmaşık üniteler de temin edilebilir.

Demir olmayan diğer metaller için de separatörler temin edilebilir.

 


 


Ürün Galerisi

LOCAL TIME

DALLAS,TEXAS
Copyright ©2002 by Crippen International. All rights reserved.