Tasnif  Makineleri
 
Düz Elekli Tasnif Makinesi
 


Tohum ve hububatın tasnifi/sınıflandırılması, hem insan tüketimi ve hem de ekim (tohum) için daha yeknesak bir ürün ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. Ölçülendirilmiş ürünlerin bazıları; mısır, ayçiçeği, hububat, çekirdekler, pirinç ve hazır gıda tahıllarıdır. Bu düz elekli üniteler delikli elekleri vasıtasıyla tahıl taneleri için  iyi bir ayırma özelliği sunar. İsteğe bağlı değişik delik tiplerinde elekler mevcuttur. Kapasite ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli ebatlarda ve yüksekliklerde  eleklerimiz bulunmaktadır.                  

Tozsuz bir ortamda çalışmayı sağlamak ve aspiratör kolonlarını kullanarak hafif zerrecikleri ve hafif taneleri havalandırmak için isteğe bağlı olarak aspirasyon seçeneklerimiz mevcuttur..

 

Silindirik Tasnif Makinası
 
 
Tohumluk  ve hububatın tasnifi/sınıflandırılması hem insan tüketimi ve hem de ekim (tohum) için daha yeknesak bir ürün ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. Genel oarak ebatlarına göre tasnif edilecek ürünlerin bazıları; mısır, ayçiçeği, hububat, çekirdekler, pirinç ve hazır gıda tahıllarıdır. Bu silindirik elekli üniteler, düz elekli tasnif makinalarıyla mukayese edildiğinde, delikli (yuvarlak tanelerden düz tanelerin genişliklerine göre ayrılması) ve yuvarlak elekleri (küçük tanelerin büyük tanelerden kalınlıklarına göre ayrılması) vasıtasıyla daha iyi derecede ayırma hassasiyeti sağlarlar. Bu üniteler paralel  (kapasiteyi artırmak için tüm modüller aynı ebatta silindirlerle teçhiz edilmiştir) veya seri (çok yönlü ayırmalar için) olarak birbirine bağlanabilirler. Modüller 1, 2, 4 veya 6 silindirli üniteler olarak yapılabilirler.

 

Model
Kapasite*, metrik ton (bu.)/saat
Güç, kw (hp)
No. 1
2 (80)
0.37 (0.5)
No. 2
4 (160)
1.5 (2)
No. 4
8 (320)
1.5 (2)
No. 6
12 (480)
1.5 (2)
Not: Kapasite*, mısırın tasnifinde düz taneerin yuvarlaklarından ayırmaya dayanmaktadır, ürüne ve yabancı maddelerin oranına göre değişecektir. 

 


Ürün Galerisi

LOCAL TIME

DALLAS,TEXAS
Copyright ©2002 by Crippen International. All rights reserved.