Arpa Maltlaması Tesisi Anket Formu
 

Adı:
Şirket:
Soyadı:
Adres:
Email:
PostaKodu:
Telefon:
Ülke:
Faks:
   
1. Hangi çeşit arpa işlenecek  (konuşulan, Botanik/latince adları)
   
a. İki veya altı sıralı arpa ?
 
b. Bir sezonda temizlenecek her varyetenin toplam hacmi ?
 
c. Günlük toplam çalışma saati, haftada çalışma gün sayısı, bir sezonda çalışılan hafta sayısı ?
 
2. Materyalin geliş şekli (kamyondan dökme, çuvallarla, vb. gibi) ?
 
 
a. Kamyonun ve çuvalların ebatı ?
 
b.Gün boyunca alımlar için zamanlama programı?
 
c. Kamyon boşaltma azami süresi ( 15 dakika gibi)
 
d. İşleme tabi tutulacak arpada ayrılacak materyalin yüzdesi ?
 
3. Ürün işleme ihtiyaçları
 
a. Deniz seviyesinden yüksekliği ?
 
b. İşleme tabi tutulacak arpanın nemi ?
 
c. Arpada, bir gravite separatörüne ihtiyaç gösterebilecek taş, cam veya metal parçaları var mı ?
 
d. Arpanın kılçığı ayıklanmalı mı ?
 
e. Ocak veya depo kurutmasından sonra bir filiz ayırma düzeni istiyor musunuz?
 
4. Tesiste alınacak her arpa çeşidini  sıra ile yazınız.
 
a. Her çeşidin hangi ayda geldiğini yazınız.
 
b. Her çeşidin işleme konmasının beklendiği ayı yazınız ( dökme depolama kapasitesi için gerekli aylardan daha farklı ise).
 
c. İşlemi tamamlanmış ürünün depodan hangi ayda sevk edileceğini yazınız.
 
5. Eğer istenen binalar ve trafik durumu işaretli bir arazi planı yapmış iseniz, ekipman tavsiye edilmesi konusunda yardımcı olunabilir. Kullanılacak binaları, içinin uzunluk,  genişlik ve yükseklikleri dahil olmak üzere şekil ile gösteriniz. Lütfen 972-943-0228 no ya fakslayınız.
6. Kalite için bir test laboratuarı isteniyor mu?
 
7. Önerilen proje tamamlama tarihi ?
 
8. Önerilen tesis genişleme ihtiyaçları?
 
 
a. Öncelikle yapılması gereken eklenerek genişletilmesi düşünülenler nelerdir ?
 
b. İlerde beklediğiniz işleme ve depolama kapasitesi ?
 
9. Temin edilebilecek elektrik gücü (örneğin: yeterli 3PH/220V/60HZ)?
 
10. Kapasite hedefi, saat/ton ?
 
11. İşlenmiş ürün çuvallarının  tipi ve ebadı ve dökme halinde toplama ihtiyaçları ?
 
Anketler
Copyright ©2002 by Crippen International. All rights reserved.

LOCAL TIME

DALLAS,TEXAS
s