Yeşil Kahve Tesisi Anket Formu
 

Adı:
Şirket:
Soyadı:
Adres:
E-mail:
Posta Kodu:
Telefon:
Ülke:
Faks:
 
1. Tesise gelen yeşil kahve
   
a. Arap ve/veya  robusto?
 
b. Bir sezonda temizlenecek her çeşidin toplam hacmi ?
 
c. Günlük toplam çalışma saati, haftada çalışma gün sayısı, bir sezonda çalışılan hafta sayısı ?
 
2. 2. Materyalin geliş şekli (kamyondan dökme, çuvallarla, vb. gibi) ?
 
 
a. Kamyon veya çuvalların ebadı?
 
b. Gün boyunca alımlar için zamanlama programı?
 
c. Kamyon boşaltma azami süresi ( 15 dakika gibi)?
 
d. İşlenecek kahvede ayıklanacak materyalin yüzdesi ve ?
 
3. Hazırlama İhtiyaçları
 
a. Deniz seviyesinden yüksekliği?
 
b. İşlenecek tanelerin rutubet miktarları nedir?
 
4. Tesiste alınacak her çeşidi sıra ile yazınız
 
a. Her çeşidin hangi ay geleceğini yazınız.
 
b. Her çeşidin hangi ayda işlemeye alınacağını bekliyorsunuz (Dökme depolama kabiliyetleri nedeniyle depoya alınan aydan farklı ise)?
 
c. İşlenmiş ürünün depodan hangi ayda sevk edileceğini yazınız.
 
5. Eğer istenen binalar ve trafik durumu işaretli bir arazi planı yapmış iseniz, ekipman tavsiye edilmesi konusunda yardımcı olunabilir. Kullanılacak binaları, içinin uzunluk,  genişlik ve yükseklikleri dahil olmak üzere şekil ile gösteriniz. Lütfen 972-943-0228 no ya fakslayınız.
6. Kalite kontrolü için bir test laboratuarına ihtiyaç var mı?
 
7. Önerilen projenin bitiş tarihi?
 
8. Önerilen tesisin genişleme ihtiyaçları?
 
 
a. Öncelikle hangi ek genişleme mülahazalarının yapılması gerekmektedir?
 
b. Havalandırma ve depolama kapasitesinde beklenen büyüme?
 
9. Temin edilebilecek elektrik gücü (örneğin: yeterli 3PH/220V/60HZ)?
 
10. Hedef kapasite, ton/saat?
 
11. İşlenmiş ürün çuvallarının ebat ve tipleri veya dökme ihtiyaçları?
 
 
Anket
Copyright ©2002 by Crippen International. All rights reserved.

LOCAL TIME

DALLAS,TEXAS