Yeşil Kahve Taneleri

 
      Parşömen Separatörler    
Tasnif Makinası Ebada Göre
  Gravite Separatörü   Renk Ayırıcı   Terazi-Çuvallama Makinası
 
Yukarıdaki şema tipik bir sistemin temsili biçimidir, müşterinin yerel koşulları ve ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir.
Mahsuller

LOCAL TIME

DALLAS,TEXAS
Copyright ©2002 by Crippen International. All rights reserved.